Стихи
Проза
Разное
Песни
Форум
Отзывы
Конкурсы
Авторы
Литпортал

101 КУРВИ (хумористични акростишни презредки) – Last Quarter

101   К_У_Р_В_И_

(хумористични акростишни презредки) — Last Quarter


Христо МИРСКИ, 2020


     [ Резюме: Това е поетична сбирка от 101 нонсенс-миниатюри с по пет реда и римуване през ред (или рима в края на редовете: ABABA), които аз естествено нарекох презредки, но които освен това са и акростихове и всичките с един и същ вертикален текст КУРВИ (което е в мн. ч. тъй като те са 101 такива). Изхождайки от тази не съвсем прилична дума тук е редно да се очакват някои цинични моменти, но не и вулгарни (ако можете да направите разликата), или, най-общо казано, за жените и мъжете, за секса, за живота, ето такива обикновени неща (тук избягвам да навлизам в дълбоки философствания), и отново без никакъв план, а просто според времето, или какво съм ял, или друг случаен фактор. Вида на римата, обаче, доведе до доста повествователно звучене, което и ги отличава от предишните две книжки от серията (ЕГАТИ и ОБАЧЕ), но така те вече стават съвсем прилична терца. Все пак, ако търсите някаква лирика, то тук няма да я намерите, това са леко философски и цинични нонсенси, на една жизнерадостна тема, курварлъка. Приятно четиво за всеки пълнолетен. ]


     [ Идея за илюстрация на корицата: Е, този въпрос ме затрудни малко, но мисля, че се справих добре. Моето предложение е да бъде изобразена една каменна (т.е. железобетонна) статуя на седнала гола жена, нещо като арабския сфинкс, или пък Статуята на Свободата в САЩ, в поза лотос и с ръце опрени на коленете, с добре развити гърди, и като обект за покоряване от различни мъже (макар и не само), поради което ще я опасват разни въжени стълби, ще висят алпийски въжета, но ще има и спираловидни стълби и отвън и отвътре, с цел да се възкачи човек до главата ù където отгоре ще има малко кафене; мащаба ù прецених да е към 25 : 1, което ще рече с височина около 20-25 метра (6-7 етажа). За повече подробности вижте Послесловието. И това е като картинка в средата на корицата, отгоре е заглавието и автора, а отдолу е издателството. ]

     Skipped till here, this is the Last Quarter.


               * * *
     К_арйерата’й за десет-двайст процента,
     У_бягва тя на болшинството хора.
     Р_оден ли си да носиш ти ... плацента,
     В_ замяна на размахване на чвора,
     И_змества на живота ти акцента!

               * * *
     ’К_о питате ме мен, ил’ Бога наш:
     У_гаждайте на пола си, о люде!
     Р_азумно ли’й картоф да’й алабаш,
     В_ол — жаба, камък — локва; эт’ что будет?
     И_ затова жената нè е маж!

               * * *
     К_оет’ се, ала, честичко изпуща:
     У_ женската’й комплексността умела.
     Р_едува тя кат’ чифтове обуща
     В_ душата си три личностни модела!
     И_ те се борят, хващат се за гуш’та!

               * * *
     К_урвенцето се най-напреде пръква,
     У_гаждащо на мъжкия напор;
     Р_еванша после майката отмъква,
     В_ която всеки впива своя взор;
     И_ с мъдрата старица се замръква!

               * * *
     К_адърна е жената и за трите!
     У_ляга с времето, но се повръща,
     Р_аздава себе си според вълните
     В_ които плува, мъж, деца прегръща,
     И_ в туй с мъжа не мож’ да я сравните!

               * * *
     К_роежът на мъжа е доста прост.
     У_ него няма моженета разни.
     Р_ационалността му’й само лост,
     В_ живота своята среда да ... дразни,
     И_ да препуска във рискован крос.

               * * *
     ’К_о сме безстрастни, то мъжет’ са много,
     У_вличат и живота настрани.
     Р_азумна популация е лозунг,
     В_ъв койт’ решаващи са сал жени.
     И_ що са ни мъже тогаз, ей Богу?

               * * *
     К_оето може нявга и да стане,
     У_стискат ли жените ... на вибратор.
     Р_ушете ги, колеги, непрестанно!
     В_ известен смисъл те са узурпатор,
     И_ ни отнемат нашето е_ане [-нтусиазир-?]!

               * * *
     К_акт’ и да е, дорде това се случи,
     У_вàж’вайте нещастните комшийки
     Р_евящи някой да им го забучи;
     В_ършете своя дълг и със лезбийки,
     И_ без съмненье: Бог ще туй научи!

               * * *
     ’К_о грозни са кат’ истински кошмар ...
     У_вийте им тогаз лицето в нещо —
     Р_ъкойка дрешки —, щот’ за тях е цяр
     В_еднъж бар’ мъж да ги изчука вещо;
     И_звъртането ви’й за тях шамар.

               * * *
     К_ат`о си спомня, чукал съм “годзили”,
     У_мишлено, един вид да се пробвам,
     Р_азвихрял съм се малко пряко сили,
     В_ъзпитано по цицка съм си зобвал,
     И_ пак със нещичко били са мили.

               * * *
     К_яр в секса има, ако със вниманье
     У_дòстоиш по-грозничкото, щот’
     Р_азбира тя, че прайш благодеянье,
     В_еликодушно гледа да ти’й гот,
     И_ сладко получава се __анье [възст-?].

               * * *
     К_расивото се често възгордява,
     У_давя в равнодушье твойта страст,
     Р_едовно, щом ти клюмне, се задява,
     В_горчава всеки изблик на екстаз,
     И_ ти финансите съвсем влошава.

               * * *
     К_ритерият за любеща жена
     У_ мен се приравнява към ... минета.
     Р_асте стъпално нейната цена,
     В_ угода ний на “патката” си клета
     И_зискваме туй в всички времена.

               * * *
     К_ат’ правило едва една на десет
     У_ нас е склонна да ни угоди.
     Р_угай ги, ил’ ходи все с нос увесен,
     В_се тая, можеш в чужди сал води
     И_скомото да имаш, ала нейсе!

               * * *
     К_оет’ е вярно: има камасутра
     У_вереност вселяваща във нас,
     Р_уши шаблона като ... удар в мутра,
     В_ещае радости нам всеки час;
     И_зисква само просветени чут’ри!

               * * *
     ’К_о бяха мацките, и вси пичаги,
     У_чен’любиви като ... Архимед,
     Р_едувайки със секс уроци благи,
     В_ живота всичко щеш’ да’й само мед
     И_ масло, ала ний сме ... школо-фаги!

               * * *
     К_опнежът съкровен на обществото
     У_лтимативно свежда се до леност.
     Р_азбирам го, защот’ и аз м__ото [-етр-]
     В_есь день бих чесал, ’ко ми’й позволено.
     И_зобщо: наш’ят кеф е нашто мото.

               * * *
     К_еф да, но що да-н’ проявим старанье,
     У_силия, та с нещичко и ний
     Р_ед в цял’то да внесеме мирозданье,
     В_едно с туй в нас любов да разповийм,
     И_ да дарим съседа със вниманье?

               * * *
     К_оет’ и правя аз, но със жените,
     У_служвам им с “мехлема” си всегда.
     Р_еликвата за мен са ... слабините,
     В_ захлас го втривам всеки път там, да;
     И_ да ми дават им не ща парите.

               * * *
     ’К_о всеки’й към съседа си добър,
     У_верен съм, ще заживеем в рая.
     Р_ъг-брък, чук-чук, бър-бър, чук-чук, бър-бър.
     В_ живота всеки тъй да си играе,
     И_ да “общува” с всеки, без кахър!

               * * *
     К_урвенцата, затуй, са слабостта ми.
     У_вличам се по тях аз всеки път.
     Р_аботя млади мацки, зрели дами,
     В_оистину, все туй ми е в умът.
     И_збягвам сал утроби като ями.

               * * *
     ’К_вот’ щете казвайте, но женск’та плът
     У_годно на мъжа е Бог направил.
     Р_ефлексите ни няма да умрат,
     В_ършей мъжът, щот’ за такъв се’й глàвил,
     И_ щот’ жената ще да я __ат [ков-?]!

               * * *
     К_урваринът е пич велик, велик, велик!
     У_милкват се женичките край него.
     Р_азшета ли се нейде неговият “крик”
     В_ уплаха са съпруз’те вредом: “Де го?”.
     И_ го възпява като мен велик епик.

               * * *
     К_анонизирам с туй накрай адета
     У_ хора и животни за сношенье.
     Р_азбира се: make love not war is better!
     В_елики Боже, туй е предложенье
     И_зискващо консенснусна ... планета!

               * * *
     К_оет’ направил се прощавам с вас.
     У_х, ама се озорих доста яко.
     Р_азвличах се донейде, смях се с глас,
     В_аятелствах, ала, да-н’ каже някой:
     И_зкукуригал, догорял кат’ фас.

     [точно 101 КУРВИ, презредки]

     …


          К Р А Й на книгата


­


Количество отзывов: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 4
© 16.01.2023г. Христо Мирский
Свидетельство о публикации: izba-2023-3472599

Метки: poetry, funny, sexy, cynically, about women, about men, about life, originally, in Bulgarian,
Рубрика произведения: Поэзия -> Поэмы и циклы стихов


1