Стихи
Проза
Разное
Песни
Форум
Отзывы
Конкурсы
Авторы
Литпортал

What′s going on­What′s going on
帝/御門
悪い知らせは聞いたことがありません
あなたがいるあなたから
同志ラは話していません
またはブルースを演奏した
太陽が昇ることができる場所
戦うチャンスはあなた次第です
私だけでなく
私はコードで生きました、
一言で死にたい
それでも、私は戦うことができます
そして私はSWORDで死ぬ
必要に応じて
結局、それは問題ではありません
誰が正しいか間違っているか
私は成長し、成長してきました
臆病な農民として
蓄積された経験とスキル
それはひどく必要でした
破壊するのではなく、構築するために
私はそれを成功させました
議論したい、忘れないで
これは私が理解していることです
トピヤに必要なもの
そして彼女の友達
この惑星の女神
彼女はRaの子供です
彼女は苦しんでいます

私は私がフォローすることについて正しいことを願っています、
あなたは耐えました
圧力
名誉と学んだ教訓をもって
それはどれほど真実なのだろうか
それはほぼ一世紀前
実は後悔でした
耐えられなかったこと
その[言葉]に引き込まれること
そして愚か者でいっぱいだった世界
そして狂気に満ちている

有難うございます!敬意を表してお辞儀をします!

アンドレイ・スタニスラヴォヴィッチ・スミック
ВерховныйКоммиссарЦерквиРазум
Warui shirase wa kiita koto ga arimasen anata ga iru anata kara dōshi ra wa hanashite imasen matawa burūsu o ensō shita taiyō ga noboru koto ga dekiru basho tatakau chansu wa anata shidaidesu watashi dakedenaku watashi wa kōdo de ikimashita, hitokoto de shinitai sore demo, watashi wa tatakau koto ga dekimasu soshite watashi wa SWORD de shinu hitsuyōniōjite kekkyoku, soreha mondaide wa arimasen dare ga tadashī ka machigatte iru ka watashi wa seichō shi, seichō shite kimashita okubyōna nōmin to shite chikuseki sa reta keiken to sukiru sore wa hidoku hitsuyōdeshita hakai suru node wa naku, kōchiku suru tame ni watashi wa sore o seikō sa semashita giron shitai, wasurenaide kore wa watashi ga rikai shite iru kotodesu topiya ni hitsuyōnamono soshite kanojo no tomodachi kono wakusei no megami kanojo wa Ra no kodomodesu kanojo wa kurushinde imasu watashi wa watashi ga forō suru koto ni tsuite tadashī koto o negatte imasu, anata wa taemashita atsuryoku meiyo to mananda kyōkun o motte sore wa dorehodo shinjitsuna nodarou ka sore wa hobo isseiki mae jitsuwa kōkaideshita tae rarenakatta koto sono [kotoba] ni hikikoma reru koto soshite orokamono de ippaidatta sekai soshite kyōki ni michite iru arigatougozaimasu! Keiiwoarawashite ojigi o shimasu! Andorei sutanisuravu~ovu~itchi sumikku V e r h ovnyjKommissarCerkviRazum


Количество отзывов: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 8
© 21.05.2022г. Андрей Смык
Свидетельство о публикации: izba-2022-3314185

Рубрика произведения: Поэзия -> Мир душиДобавить отзыв

0 / 500

Представьтесь: (*)  
Введите число: (*)  


1