Стихи
Проза
Разное
Песни
Форум
Отзывы
Конкурсы
Авторы
Литпортал

Хьехам


"Хьай ди довзаш вахалахь!», - яхад вай даьша,
Из кхетаде хьаькъал тоъаш, вахалахь хьо маьрша.
Доттаг1а, моастаг1а – къоаставе ховш,
Ваха хьажалахь нахаца товш.
Уйла ца еш аьнна дош – г1атти яьнна топ,
Цо даьча зуламах дала деза хьа жоп.
Хьарамчох лоралелахь, ма делахь къоал,
Мехка ма дайталахь моастаг1ашка доал.
Овла ца бовзаш, ма лехалахь куц,
Дыно йиаьяц-хьона б1ехачара буц.
Ма эшалда хьона тух-сискал, хий,
Цхьанна х1амах ма дохкалахь хьай къаман сий.
Хьайга кхоаче дика а хьайга кхоаче во,
Вехе ма хьовзалахь, эсала саг мо.
Во саг хеставеш, ма дувцалахь товр,
Вирах ды хургбац, аларах говр.
З1амаг1чох къахеталахь, вокхаг1чох-эхь
Йокъаенна ч1ег1 я эздел доаца дег1.
Хургдоацачунга сатувсаш, ма дахалахь дог,
Воча нахаца ма лелалахь, д1акхет хьона ког.
Рузкъо хьаьрвоаккх-хьона, хьалтетташ кий,
Доккха къамаьл ма дувцалахь, довргда хьа сий.
Тийшаболх ма белахь, ма елахь вас,
Хьалкхесса кхера мо, юхакорч из масса

Рейтинг работы: 0
Количество рецензий: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 10
© 16.09.2020 Стихи Ингушских Поэтов
Свидетельство о публикации: izba-2020-2898761

Рубрика произведения: Поэзия -> Стихи в прозе


1