Стихи
Проза
Разное
Песни
Форум
Отзывы
Конкурсы
Авторы
Литпортал

Беларускае слова


Дзіця без маці…Народ без гісторыі…Мова без слова…Гэта немагчыма. Прауда? Як,напрыклад яшчэ такі маленькі кавалачал шчасця, якой пакуль што ляжыць у люльцы, можа вытрымаць усе нязгоды сучаснага жыцця без патрымцы ? А што,аткажыже мне, рабіць народу, які страціу сваю культуру, сваю гісторыю?
Можа ен увогуле называцца пасля гэтага народам? Так і мова не існуе без слова. Чаму? А уявіце сябе, што з вас выкачалі тры літры крыві. Непрыемна. А што адчувае сапраудная мова калі закрываюцца школы, скасоуваюцца граматычныя правілы, парушаецца сувязь паміж людзьмі і націянальнай прыналежнасцю самой нацыі.Аб гэтым я паспрабую паразважаць.
Гісторыя беларускага слова глыбока уваходзіць у карані мінулага .16 стагоддзе-эпоха вялікіх геаграфічных адкрыцій, разбуральных войнау і рэнісансу. Для Вялікага Княства Літоускага гэта залаты век. Менавіта у гэты час узнікаюць новыя ідэі і тэхналогіі. Адна з іх –кнігадрукаванне. Толькі уявіце сябе! Беларусы чацвертыя у свеце , хто атрымау біблію на роднай мове, пасля перакладу на нямецкую, італьянскую і чэшскую. І усе гэта дзякуючы таленавітаму асветніку, настауніку, першадрукару, сапрауднаму мастаку беларускага слова-Францыску Скарыне.
А калі гаварыць шчыра, урокі гісторыі, мовы, літаратуры Беларусі зауседы выклікаюць у мяне патрыятычныя ,але такія шчымлівыя адчуванні на сэрцы. “Мужіцкая прауда”-Кастуся Каліноускага, п”есы-Дуніна Марцінкевіча, кнігі- Францішка Багушэвіча: усе гэта кладзец беларуская класічнай літаратуры , цяжкага для нашай краіны ,19 стагоддзя.
Час ішоу. Пад час 20 стагоддзя беларусы намагліся друкаваць кнігі на роднай мове. Але далека не усе маглі дазволіць сябе мець бібліятэку дома. А вось газета была распаусюджана. “Наша ніва”-стала першым нацыяныльным друкам, дзе размяшчаліся як крытычная , так і мастацкая літаратура Якуба Коласа, Элуізы Пашкевіч, Янкі Купалы, Максіма Багдановіча. Агеньчык беларуская культуры, які калісьці усім здавауся такім слабым, зарас буйнеу, мацнеючы пад цяжарам знішчальніх войнау, страшэнных рэпрэсій і тэратарыяльных падзелау.
І каб зразумець хто мы, не патрэба абкладваць сябе падручнікамі навуковай літаратуры . Дастаткова проста разгарнуць беларускую кнігу. Напрыклад “Каласы пад сярпом тваім”-Уладіміра Караткевіча ,”Новая Зямля “- Якуба Коласа, кнігі Івана Мележа , Васіля Быкава, Светланы Алексеевіч.
Дык хто мы? Мы тыя хто стварылі тысячы кніг, прайшлі праз стагоддзі выпрабаванняу, тыя хто баранілі сваю зямлю ад ворагау і мужна спрачаліся за сваю незалежнасць, за сваю гісторыю, сваю мову!

Рейтинг работы: 0
Количество рецензий: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 21
© 13.02.2020 Кирилл Дмитрук
Свидетельство о публикации: izba-2020-2732921

Рубрика произведения: Разное -> Научная литература1