Палиндромы 411-420


411.
Лозе - нота. Те - за! Газета - Тоне! Зол!

Л О З Е Н
О Т А Т Е
З А Г А З
Е Т А Т О
Н Е З О Л

412.
Попили молока,
А кал у клуни, коп,
Покинул кулака,
А кол, о мил! И поп!

413.
У дивана "кар" и "му" -
У меня три какаду!
Ну, да как, Ир, тянем - у!
Ум и рака на виду.

Вариант: "...Ум Ирака на виду".

414.
Цело, Ген, около молоко - не голец!

Ц Е Л О Г
Е Н О К О
Л О М О Л
О К О Н Е
Г О Л Е Ц

415.
Лат о мат! И котик - и то кита мотал!

Л А Т О М
А Т И К О
Т И К И Т
О К И Т А
М О Т А Л

416.
Ху, сон уже: косе - песок, ежу - носух!

Х У С О Н
У Ж Е К О
С Е П Е С
О К Е Ж У
Н О С У Х

417.
Рожа, пОпа да жаба ж, Ада - попА жор!

Р О Ж А П
О П А Д А
Ж А Б А Ж
А Д А П О
П А Ж О Р

418.
Логом? О, да! Нога, вагон... Ад, о, могол!

Л О Г О М
О Д А Н О
Г А В А Г
О Н А Д О
М О Г О Л

419.

Азе деза: ридер - бред! И раз - еде: за!

А З Е Д Е
З А Р И Д
Е Р Б Р Е
Д И Р А З
Е Д Е З А

420.
Кира, шила Лара, марал Али шарик!

К И Р А Ш
И Л А Л А
Р А М А Р
А Л А Л И
Ш А Р И К

Рейтинг работы: 0
Количество рецензий: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 9
© 08.10.2019 Анатолий Хребтюгов
Свидетельство о публикации: izba-2019-2646046

Рубрика произведения: Поэзия -> Юмористические стихи

1