Wita Stosa. I. Красота. Циприан Норвид


Wita Stosa. I. Красота. Циприан Норвид
Wita Stosa Памяти эстетических зарисовок

Циприан Камиль Норвид (1821 — 1883)

               перевод с польского

                                
I.

                         КРАСОТА

Бог видит всё…
                            «Помилуй, как же это может,
Чтоб столько мерзостей сносило око божье?»
Ты хочешь знать сего подобную картину?
Воззри художника очами на руину,
Взгляни при солнечном луче на паутину,
Навоз полей да на гончарную хоть глину —
Всё это создал Он, и даже след на блюде,
И ничего Господь наш не стыдится,
Ничем не брезгует, чего стыдятся люди...
И только в людях спесь, что солнцем золотится,
Что мнит, что солнце как-то спеси не коснется;
Та — созерцания конец во всяком взоре,
Та — пагуба лучу божественного солнца,
Где гаснет свет земной и ночь у век в раздоре,
Где человек — пустейшее из всех творений.
— Во всяком из искусств блистает пусть в фуроре
 Лишь то, где будет явлен блеск произведений.


польский оригинальный текст:

https://pl.wikisource.org/wiki/Piękno_(Norwid)
http://iwonaes.xlx.pl/poematy_norw.php

Cyprian Kamil Norwid (1821 — 1883)

Wita Stosa Pamięci estetycznych zarysów

                                 I.

                          PIĘKNO

Bóg widzi wszystko...
                                   «Jakże to być może,
By tyle brzydot zniosło oko boże...?»
Chcesz poznać, jak to w drobnem przybliżeniu?
Spojrzyj artysty okiem na ruinę,
Na pajęczyny przy słońca promieniu,
Na mierzw na polach, na garncarską glinę —
Wszystko nam dał On, nawet ślad, jak widzi
Sam, nie zazdrości nic, nic się nie wstydził
Jest wszakże pycha, co złoci się słońcem,
Dufając, że jej słońce nie przenika;
Ta kontemplacji i wzroku jej końcem,
Ta zatrzymaniem boskiego promyka,
By zgasłą jasność i noc czuł u powiek
Najniewdzięczniejszy twór na świecie: człowiek.
— W każdej z sztuk niechże wszystkie lśnią, prócz onej,
Przez którą utwór będzie wyrażony.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

в качестве иллюстрации к материалу произведения
представлена картина художника François Bonvin
https://a.radikal.ru/a20/1907/39/a44c53471f64.jpg

© Copyright: Валентин Валевский, 2010, Стихи.ру
Свидетельство о публикации №110101905592

Рейтинг работы: 0
Количество рецензий: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 203
© 04.07.2019 Валентин Валевский (Walenty Walewski)
Свидетельство о публикации: izba-2019-2587217

Метки: Валентин Валевский, Walenty Walewski, Wita Stosa, I. Красота, Циприан Норвид,
Рубрика произведения: Поэзия -> Поэтические переводы


1