НАШИ МАЯКИ!СтихиТаисЛещинская, муз,исп.Виталий Коваленко(Николаев)


НАШИ МАЯКИ!СтихиТаисЛещинская, муз,исп.Виталий Коваленко(Николаев)
 

НАШИ МАЯКИ!
Судам в океанах лиманах, морях
Слывёт лучшим другом трудяга-маяк.
В штормА и туманы горят огоньки,
И гОлосом трубным гудят маякИ.
Вдоль бАкенов ходят по рекам судА,
Внезапно на мель чтоб не сесть никогда.
По ствОрам и вЕхам, буйкАм капитан
Обходит крутых поворотов капкан.

МаякИ, вы бессменно стоИте на страже
Тех, кто там, на судАх, свою трудную вахту несёт.
МаякИ, ваш смотритель суров, и отвАжен,
И "маЯками" вас он, по-дружески, часто зовёт.

Спасатель-маяк - на посту, как всегда,
И в порт назначенья приходят суда.
Азовским и Чёрным морями идут,
Идут по Днепру, по реке "Южный Буг"...
Портальные краны повсюду стоят -
Усталое судно готовы принять.
Маяк не устанет светить никогда,
Он в порт назначенья приводит судА.

МаякИ, вы бессменно стоИте на страже
Тех, кто там, на судах, свою трудную вахту несёт.
МаякИ, ваш смотритель суров, и отвАжен,
И "маЯками" вас он, по-дружески, часто зовёт.

Не может погаснуть маяк ни на миг.
Стоит над водою он строг и велИк.
Какая бы вдруг ни случилась беда,
Смотритель маяк зажигает всегда,
Ценою здоровья и жизни порой...
"МаЯки" в строЮ при погоде любой!
В штормА и туманы горят огоньки -
СигнАлят судАм их друзья-маякИ.

Никогда, маякИ, огонёк ваш не гаснет.
Сквозь любые преграды на свет ваш идут корабли.
МаякИ, вы ведёте суда сквозь ненастье...
МаякИ, маякИ - рукотворные звёзды Земли!
Таис Лещинская, 04.11.2017г.

НАШІ МАЯКИ
СуднАм в океанах, лиманах, морях
Є другом надійним трудяга-маяк.
У шторм і туман його вогник палА.
Він голосом трУбним сигнал подавА.
Вздовж бАкенів ходять річкАми суднА,
Подалі від місця, де є мілинА.
По ствОрах і вІхах, буйкАх капітан
ОбхОдить крутих поворотів капкан.

МаякИ, ви завждИ стоїтЕ на сторОжі
Тих, хто там, на суднАх, нелегкУ свою вахту несе.
МаякИ, ваш доглЯдaч в турбОті й тривОзі...
І "маЯками" вас він по-дружньому часто зовЕ.

Маяк-рятувальник, мов серце живе,
Що збИтися з курсу суднАм не дає.
Вони морем Чорним, Азовським ідуть,
Заходять в ДніпрО, у ПівдЕнний наш Буг...
Портальнії крАни усюди стоЯть,
І зАвжди, готові суднА всі прийнять.
До пОрту багато є різних доріг,
Та втОми маяк не зазнАє повІк.

МаякИ, ви завждИ стоїтЕ на сторОжі
Тих, хто там, на суднАх нелегкУ свою вахту несе.
МаякИ, ваш доглЯдач в турбОті й тривОзі...
І "маЯками" вас він по-дружньому часто зовЕ.

Не гАсне вогонь маякА ні на мить,
Над прОстором водним він твердо стоїть.
Якої б зненАцька не сталось біди,
ДоглЯдач вогонь знов запАлить завждИ.
Життя не шкодує він в праці важкІй...
"МаЯки" в строЮ зАвжди в час будь-який.
У шторм і тумани, вночІ, мов зіркИ,
Сигналять суднАм друзі їх - маякИ!

І нікОли, маяк, вогник твій не погАсне.
Крізь усі перешкОди на свІтло це йдуть кораблі.
МаякИ - допомога суднАм повсякчасна. 
МаякИ, маякИ - рукотворнії зОрі Землі.
Таїс Ліщинська, 14.11.2017р.Рейтинг работы: 8
Количество рецензий: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 181
© 07.11.2017 Таис Лещинская
Свидетельство о публикации: izba-2017-2104408

Рубрика произведения: Поэзия -> ПесняДобавить отзыв:


Представьтесь: (*)  
Введите число: (*)  
1