Нил Гилевич - Матери


Нил Гилевич - Матери
...........................................Маці.
...........................................Ніл Гілевіч
...........................................перевод на русский язык
...........................................Марина Влада-ВерасеньЯ во двор к ней вхожу,
Говорю: "Поздравляю!"
И целую родные, дорогие уста
Её руку беру,
На порог с ней ступаю,
Дух горячий, капустный,
Встречает меня...

Я гляжу ей в глаза –
Они светятся счастьем.
Глажу руки сухие,
Пропахшие зельем,
И клонюсь к её сердцу…
А надо б упасть мне
Перед нею – усталой, седой –
На колени…

Очи мамы!
В тягучие зимние ночи
Вы над нами
Как звёзды лучились-сияли!..
В нестерпимой дремоте
Смыкались вы, очи.
Все же нам улыбались,
Вы нас забавляли…

Руки мамы!
В труде вы не знали понуки,
Вы годами носили
Мозоли-бобины…
От усталости к вечеру
Ныли вы, руки,
Пеленая нас нежно
Пред сном голубиным.

Сердце мамы!
Боль наша – твоя,
Не иначе!
Ты носило наш срам,
Как великое горе...
Капля каждая
Радости детской горячей
Наполняла тебя,
Разливалась, как море...

А теперь ей –
Одно на сыночка глядеть бы...
Сожаление, горечь
Мне душу пронзает:
Ах, как поздно,
Как поздно – любимые дети –
Мы беспечность свою
Понимать начинаем…


Маці


Ніл Гілевіч


Я ўзыходжу на двор,
Я кажу ёй: «Са святам!» —
I цалую знаёмыя родныя вусны,
I бяру пад руку,
I іду з ёй у хату,
Дзе ад прыпечка б′е
Дух гарачы капусны.

Я гляджу ў яе вочы,
Што свецяцца шчасцем,
Гладжу рукі сухія,
Прапахлыя зеллем,
I хілюся да сэрца...
А трэба б упасці
Перад ёю — нядужнай, сівой —
На калені...

Вочы маці!
У доўгія зімнія ночы
Вы над намі
Вясёлымі зоркамі ззялі,
Вы ў нясцерпнай дрымоце
Зліпаліся, вочы.
I ўсё ж усміхаліся нам,
Забаўлялі...

Рукі маці!
Вы ў працы не зналі прынукі,
Вы насілі штогод
Мазалі, як бабіны,
Вы аж нылі увечары,
Мілыя рукі,
Спавіваючы нас
Перад сном галубіным.

Сэрца маці!
Наш боль быў тваім,
He іначай,
Сорам наш
Ты насіла вялізарным горам,
Кропля ж кожная
Радасці светлай дзіцячай
Напаўняла цябе,
Разлівалася морам...

А цяпер ёй —
Адно б на сынка наглядзецца...
Жаль, і горыч, і боль
Мне душу працінае:
Як жа позна,
Як позна — любімыя дзеці —
Мы няўдзячнасць сваю
Разумець пачынаем...

Рейтинг работы: 0
Количество рецензий: 0
Количество сообщений: 0
Количество просмотров: 758
© 21.11.2014 Марина Влада-Верасень
Свидетельство о публикации: izba-2014-1186428

Рубрика произведения: Поэзия -> Поэтические переводы

1