Стихи
Проза
Разное
Песни
Форум
Отзывы
Конкурсы
Авторы
Литпортал

Украинский журналист обращается к журналистам всех стран


Украинский журналист обращается к журналистам всех стран


Дорогие друзья, прошу максимальные перепост!

ПРОШУ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕПОСТ!!!РЕБЯТА...ПОМОГИТЕ!
#SaveDonbassPeopleFromUkrainianArmyartemijv в #SaveDonbassPeopleFromUkrainianArmyОригинал взят у dobriy_eekh в #SaveDonbassPeopleFromUkrainianArmy (Rus, En, Ger & other languages) !

p5EFLggmpJE
0006
#genocide #StopJuntaofKiev #fascism #journalists #Zhilin #Russia#StopFascism #NovorossiaДорогие друзья, прошу максимальные перепост!
Я, Жилин Александр, журналист, родившийся и выросший на Украине, обращаюсь ко всему мировому журналистскому сообществу, к каждому честному журналисту в отдельности с призывом организоваться под эгидой международных журналистских организаций и приехать на Юго-Восток Украины, чтобы своими глазами увидеть результат деятельности украинского фашистского правительства, управляемого Вашингтоном.

Приехав сюда, вы поймете, что такое ад! Вы увидите, как ежедневно убивают людей от двух месяцев от роду до глубоких беспомощных стариков. Вам станет ясно, что порошенковский фашизм гораздо страшнее гитлеровского.
Почему вы здесь нужны, дорогие мои зарубежные коллеги?

Потому что, если мы соберемся тут, на Юго-Востоке численностью хотя бы 50, а лучше 100 человек под эгидой наших международных журналистских организаций, Порошенко и другие главари украинского фашистского режима испугаются широкой гласности и остановят тотальное истребление людей!

Испугаются и руководители стран ЕС, что народ, увидев, кого они поддерживают на Украине, выкинет их на политическую помойку.

Russischer Journalist ruft Kollegen aus der ganzen Welt auf, Donbass zu besuchen, um das Massaker anzuhalten.
Mit folgendem Aufruf wendete sich der Journalist und Blogger Alexander Zhilin an internationale Journalistengemeinschaft.
Russischer Journalist und Blogger Alexader Zhilin wendete sich an die ganze professionelle Gemeinschaft mit dem Aufruf Donbass zu besuchen und den dort stattfindende Genozid anzuhalten.
- Ich bin Zhilin Alexander, in der Ukraine geborene und auferwachsene Journalist, rufe die ganze Journalistengemeinschaft und jeden einzelnen ehrlichen Journalisten auf, uns unter dem Schutz der internationalen Journalisten-Organisationen zu organisieren und den Süd-Osten der Ukraine zu besuchen, um mit eigenen Augen Ergebnisse der Tätigkeit der ukrainischen faschistischen durch Washington geleiteten Regierung anzusehen. Wenn Sie hierher kommen, verstehen Sie, was die Hölle ist! Sie werden sehen, wie täglich die Menschen von zweimonatlichen Babies bis zu hilfslosen Altern ermordet werden. Es wird Ihnen klar, dass Faschismus von Poroschenko deutlich entsetzlicher ist, als Faschismus vom Hitler.
Warum braucht man Sie hier, meine liebe ausländische Kollegen? Denn wenn wir, vielleicht 50 und noch besser 100 Journalisten unter dem Schutz unserer internationalen Journalisten-Organisationen, uns hier im Süd-Osten der Ukraine versammeln, so werden Poroshenko und andere Anführer des unkrainischen faschistischen Regimes durch die Öffentlichkeit abgeschreckt werden und halten totale Menschenvernichtung an! Die Regierende der EU-Länder werden davon erschreckt, dass das Volk erfährt, wen sie unterstützen und sie auf eine politische Misthaufe wegschmeißt.
"Sitation entwickelte sich so, dass nur wir, Journalisten, mit unserer ehrlichen Position diesen Massaker aufhalten können!"

Chers amis, priere de diffuser le plus possible!
Moi, Alexandre Jiline, journaliste ne et grandi en Ukraine, je m adresse a la comunaute mediatique du monde et a chaque journaliste de bonne volonte de faire organiser une visite au Sud-Est de l Ukraine sous l egide des medias internationaux afin de constater sur place le resultat des actions des autorites fascistes ukrainiennes - diriges par Washington. Ici vous verrez ce qui est enfer.
Comment tous les jours des enfants de 2 mois ou des vieux sans secours sont tues. Vous comprendrez que ce fascisme porochekovite est pire que celui d Hitler.
Pourquoi votre presence est necessaire - chers collegues?

Si nous sommes reunis ici, au Sud-Est 50 ou 100 cela derangerait enormement aux plans des Porochenkos et autres tetes du regime, cela ferait peur a ces fascistes et egalement aux dirigents de l UE; peur du fait que les europeeens verraient ce scandale et tireraient des conclusions.
Diffondere più possibile questo appello!
Mi chiamo Gilin Aleksandr, sono un giornalista che nato e cresciuto in Ucraina.
Mi rivolgo sia verso tutta la comunità mondiale di giornalisti, sia verso ogni onesto giornalista personalmente con seguente appello: organizzarsi sotto gli auspici di organizzazioni internazionali mondiali di giornalisti e venire a Sud-Est di Ucraina, per poter vedere con i propri occhi il risultato dell’attività, del lavoro di governo fascista ucraino guidato dal Washington.
Essendo qui capirete cosa vuol dire l’inferno. Vedrete come ogni giorno uccidono la gente.. dai bambini di due mesi di vita ai vecchietti indifesi. E sarà evidente, sarà chiaro per voi che il fascismo di Poroscenco è molto più spaventoso e terribile di quello di Hitler.
Perche è necessaria la vostra presenza qui, i miei cari colleghi all’estero, perche la sto chiedendo?
Perche se noi ci riuniamo qui, al Sud-Est di Ucraina almeno in 50, ma molto meglio in 100 o di più sotto gli auspici delle nostre organizzazioni giornalistici, Poroscenco ed altri capi di regime fascista ucraino avranno paura dalla verità, della trasparenza e fermeranno il totale sterminio della gente.
Avranno paura anche capi dei paesi d’Europa, che i loro popoli dopo aver visto chi e cosa loro hanno sostenuto in Ucraina, li gettano come la spazzatura dalla politica.
La terribile situazione di oggi e tale, che solo noi, giornalisti, con la nostra posizione onesta, possiamo fermare questo massacro!
Queridos compañeros, les pido la màxima difusiòn!
Yo Alejandro Zhilin, periodista nacido y criado en Ucrania, me dirijo a la comunidad periodìstica mundial, a cada periodista honesto en particular, para pedirles que se organicen dentro de los organismos periodìsticos internacionales y vengan al sud-oriente de Ucrania, para ver con sus propios ojos los resultados de la actividad del gobierno fascista de Ucrania, dirigidos por Washington. Al llegar ustedes comprenderàn lo que es el infierno! Ustedes veràn como diariamente se mata gente, desde los dos meses de vida hasta ancianos indefensos. A ustedes les quedarà claro que el fascismo de Poroshenko es màs terrible que el de Hitler.
Porque ustedes son necesarios aquì, queridos colegas extranjeros? Porque si nos juntamos en el sud-oriente aunque sean 50 y mejor 100 personas con el auspicio de las organizaciones periodìsticas internacionales Poroshenko y los otros jefes del règimen fascista se asustaràn de la transparencia y frenaràn las matanzas! Tambièn se asustaràn los dirigentes de la Uniòn Europea, porque sus pueblos al ver a quienes apoyaban en Ucrania, los echarìan de inmediato.
La situaciòn se ha tornado tan compleja que solamente nosotros los periodistas con una honesta posiciòn podemos parar esta guerra!
Հարգարժան բարեկամներ, հայցում եմ ձեր ուշադրությունը
Ես՝ Ալեքսանդր Ժիլինս, որ ծնվել ու մեծացել եմ Ուկրաինայում, դիմում եմ համայն լրագրողական հանրությանն ու յուրաքանչյուր պարկեշտ լրագրողի առանձնահատուկ՝ համախմբվել լրագրողական կազմակերպությունների դրոշի ներքո, ժամանել Ուկրաինայի հարավ - արեւելք՝ սեփական աչքերով տեսնելու
Վաշինգտոնի կամակատար՝ Ուկրաինայի ֆաշիստական կառավարության գործողությունները:
Գալով այստեղ՝ դուք անմիջապես կհասկաք, որ դժոխք եք ընկել:
Կտեսնեք, թե ինչպես են սպանում 2 ամսեկանից մինչեւ պատկառելի տարիքի մարդկանց: Ակնհայտ է, որ ուկրաինական ֆաշիզմը իր վայրագությամբ գերազանցել է հիտլերյան նացիզմին:
Լրագրողների ներկայությունը դարձել է առավել քան հրամայական:
Իրավիճակի անկողմնակալ լուսաբանման ու լրագրողների ներկայության պայմաններում Պորոշենկոյի հակաժողովրդական խունտան մի գուցե վերջապես կդադարեցնի անմեղ մարդկանց սպանդը:
Կմերկացվի նաեւ Եվրոմիության երկրների ղեկավարների անպտուղ ու կործանարար գործունեությունը:
Իրավիճակն այնպիսինն է, որ միայն լրագրողներս կարող ենք կասեցնել այս անմարդկային ոճրագործությունը, իրավիճակի արդար լուսաբանումը հնարավորություն կընձեռի մերկացնել ֆաշիստական խունտային ու նրա հովանավորյալներին:
Krievu žurnālists mudina savus kolēģus no visas pasaules ierasties Donbasā lai pārtrauktu asinspirti.
Ar šādu priekšlikumu žurnālists un blogeris Aleksandrs Žilins vēršas pie starptautiskas žurnālistu kopienas.
Krievijas žurnālists un blogeris Aleksandrs Žilins vēršas pie visas profesionālas žurnālistu kopienas atbraukt Donbasā un apturēt tur notiekošo genocīdu.
- Es, Žilins Aleksandrs, žurnālists, kas dzimis un audzis Ukrainā, vēršos pie visas starptautiskās žurnālistikas kopienas un pie katra godīga žurnālista individuāli ar aicinājumu organizēties starptautisko žurnālistu organizāciju aizbildnībā un atbraukt uz Ukrainas dienvidaustrumiem, lai ar savam acīm ieraudzīt ukraiņu fašistu valdības, kuru pārvalda Vašingtons, darbības rezultātus. Atbraucot šeit, jūs sapratīsiet, kas ir elle! Jūs redzēsiet, ka katru dienu tiek nogalināti cilvēki no divu mēnešu vecuma līdz bezpalīdzīgiem sirmgalvēm. Jums paliks skaidrs, ka Porošenko vadītais fašisms ir daudz baisāks par Hitlera fašismu.
Kāpēc jūs esat vajadzīgi šeit, mani dārgie ārzemju kolēģi? Ja mēs sapulcēsimies šeit, Dienvidaustrumos, vismaz 50 un vēlams 100 cilvēku skaitā starptautisko žurnālistu organizāciju aizbildnībā, Poroshenko un citi Ukrainas fašistiskā režīma līderi nobīsies no plašas publicitātes un apturēs cilvēku totālu iznīcināšanu! Arī ES līderi nobīsies, ka tauta viņu valstīs izmetīs viņus politiskajā atkritumu spainī, ieraugot ko viņi atbalsta Ukrainā.
Situācija ir tāda, ka tikai mēs, žurnālisti, ar savu godīgu nostāju varam apturēt šo slaktiņu!


Vene ajakirjanik ja blogija Alexander Žilin pöördus laia kutsealase kogukonna poole kutsega tulla Donbasi ja peatada seal toimuv genotsiidi.
„ Mina, Aleksander Žilin, ajakirjanik, sündinud ja kasvanud Ukrainas, pöördun
ülemaailma kutsealase kogukonna poole, eraldi iga ausa ajakirjaniku poole üleskutsega
organiseeruda ennast rahvusvaheliste ajakirjaniku organisatsioonide egiidi all ja tulla Kagu-Ukraina, et oma silmadega näha Ukraina fašistliku valitsuse, mida juhib Washington , tegevuse tulemus. Oles siin, saate aru, mis on põrgu!
Näete, kuidas igapäevaselt tapetakse inimesed alates paar kuud vanu kuni abitu sügav vanurid. Siis teile on selge, et poroshenkovi fašism on hitleri omast palju hullem.
Miks meid on siin vaja, mu kallis välismaa kolleegid? Sest kui meid oleks siin Kagu-Ukrainas vähemalt 50, parem 100 inimest rahvusvaheliste ajakirjandusliku organisatsioonide egiidi all, Poroshenko ja teised Ukraina fašistliku režiimi pealikud on laia paljastamisega hirmutatud, ja lõpetavad inimeste hävitamist!
On hirmunud ka EL maade juhid, kuna rahvas, nähes keda nad toetavad Ukrainas, viskab need poliitilise prügikasti.
Olukord on selline, et ainult meie, ajakirjanikud, oma aus positsiooniga saame peatada seda massimõrva!“

Rusijos žurnalistas paragino savo kolegas iš viso pasaulio atvykti į Donbasą žudynių sustabdymo tikslu.
Su štai tokiu paraginimu žurnalistas ir blogeris Aleksandras Žilinas kreipėsi į tarptautinę žurnalistų bendruomenę.
Rusijos žurnalistas ir blogeris Aleksandras Žilinas kreipėsi į visą profesinę bendruomenę su paraginimu atvykti į Donbasą ir sustabdyti ten vykstantį genocidą.
-Aš, Aleksandras Žilinas, Ukrainoje gimęs ir užaugęs žurnalistas, kreipiuosi į visą tarptautinę žurnalistų bendruomenę, ypač į kiekvieną sąžiningą žurnalistą, ragindamas mobilizuotis į tarptautines žurnalistines organizacijas ir atvykti į Ukrainos pietryčius, kad pamatyti savo akimis Vašingtono valdomos Ukrainos fašistinės vyriausybės veiklos rezultatą. Atvažiavus čia, jūs suprasite, kas yra pragaras! Pamatysite kaip kasdien žudomi žmonės, pradedant nuo 2 mėn. amžiaus kūdikių ir baigiant pagyvenusiais bejėgiais. Jūs suvoksite, kad Porošenkos fašizmas yra žymiai baisesnis už Hitlerio.
Kam jūs čia reikalingi, mano brangieji kolegos iš užsienio? Ogi tam, kad jeigu iš mūsų pietryčiuose susirinktų bent 50, o dar geriau, 100 žmonių, atstovaujančių mūsų tarptautines žurnalistines organizacijas, P. Porošenka ir kiti Ukrainos fašistinio režimo lyderiai išsigąs plataus paviešinimo ir sustabdys totalųjį žmonių išnaikinimą! Taip pat išsigąs ir ES šalių vadovai, bijodami atsidurti politiniame sąvartyne, liaudžiai suvokus, ką jie palaiko Ukrainoje.
Situacija susiklostė taip, kad tik mes, žurnalistai, savo sąžiningąja pozicija sugebėsime sustabdyti tas žudynes!
Скъпи приятели, моля да споделите максимално този пост!!!
Аз, Александър Жилин, журналист, роден и израснал в Украйна, се обръщам към цялата световна журналистическа гилдия, към всеки честен журналист по отделно, с призив, да се организират под егидата на международните журналистически организации и да дойдат в Югоизточна Украйна, за да видят със собствените си очи резултата от действията на украинското фашистко правителство, управлявано от Вашингтон.Идвайки тук, Вие ще разберете какво е това ад! Ще видите как ежедневно убиват хора от двумесечни бебета до безпомощни стари хора. На Вас ще ви стане ясно, че фашисткия режим на Порошенко е много по страшен от хитлерофашисткият.
Защо сте нужни тук, скъпи мои чуждестранни колеги? Защото ако се съберем тук, в Югоизточна Украйна поне 50 , а по добре да са 100 човека под егидата на нашите международни журналистически организации, Порошенко и другите главатари на украинския фашистки режим ще се изплашат от широката гласност и ще преустановят тоталното изтребление на хора! Ще се изплашат и ръководителите на страните членки на ЕС, защото хората когато видят кого те поддържат в Украйна, ще ги изхвърли в помийната яма на политическия живот.
Ситуацията стана такава, че само ние, журналистите, със своята честна позиция, можем да спрем тази кланица в Украйна!


Drodzy przyjaciele, proszę o maksymalnej przeksięgowanie tej wiadomości!
Nazywam się Aleksander Żylin. Jestem dziennikarzem urodzonym i przez całe życie mieszkającym na Ukrainie. Zwracam się do całej światowej dziennikarskiej wspólnoty, a także szczególnie do każdego uczciwego dziennikarza z apelem zgromadzenia się pod egidą międzynarodowych organizacji dziennikarskich w celu przybycia na Wschodnie Południe Ukrainu po to, żeby na własne oczy zobaczyć wyniki działalności ukraińskiego faszystowskiego rządu, zarządającego przez Waszyngton. Trafiając tam, doświadczą Państwo co to jest piekło. Zobaczycie jak codziennie zostają zabijani ludzie, od dwóhmiesięcznych niemowlaków do bezbronnych starców. Uświadomią sobie Państwo, że faszyzm Poroszenkowski jest bardziej przerażający od Hitlerowskiego.
Dla czego jesteście tu potrzebni, moi drodzy koledzy? Dla tego, że jeśli my zbierzemy się tu na Donbasie chociażby iłością 50, a lepiej 100 osób pod egidą dziennikarskich organizacji międzynarodowych, to Poroszenko i inni zwierchnicy reżymu ukraińskiego faszystowskiego przestraszą się tak szerokiej jawności i zatrzymają działania skierowane do totalnego niszczenia ludności! Przestraszą się przywódcy krajów unijnych że świat dowie się prawdy kogo naprawdę wspierają na Ukrainie i wyrzuci ich do śmietnika politycznego.
Okoliczności tak się złożyły, że my, dziennikarze, swoją uczciwą postawą będziemy mogli zatrzymać tę rzeż.


Dragi prieteni, vă rog să republicaţi!
Eu, Alexander Zhilin, jurnalist, născut și crescut în Ucraina, mă adresez către întreaga comunitate jurnalistică internațională, către fiecare jurnalist cinstit cu un apel de a organiza sub egida organizațiilor de jurnalişti din toată lumea pentru a vizita Sud-Estul din Ucraina pentru a vedea rezultatele acţiunilor guvernului fascist din Ucraina, sub conducerea lui Poroşenco, care este controlat de SUA. Dumneavoastră ajungînd aici veţi inţelege ce înseamnă iadul
Veți vedea cum oamenii sunt omorîţi în fiecare zi, şi bătrîni şi copii. Vă devine clar că fascismul dictat de Poroshenkovsko cu mult mai straşnic decît fascismul dictat de Hitler.
De ce trebuie voi să veniţi aici, colegii mei dragi din străinătate? Dacă pe teritoriu vor ajunge macar 50-100 de jurnalişti şi vor comenta situaţia reală din Sud-Estul Ucrainei, atunci toţi vor înţelege din Europa şi SUA dreptate şi atunci toată conducerea în frunte Poroşenco se vor speria publice şi de demascarea lor şi se vor opri actele de exterminare a locuitorilor din Donbass şi Lugansc!
Oamenii din Europa vîzînd pe cine îi sprijină liderii din UE în Uvraina, îi vor arunca în coșul de gunoi politic.
Situația este de așa natură încât numai noi, jurnaliștii, cu poziția cinstită vom putea să oprim acest masacru!


Enkelt oversatt:

Jeg, Alexander Zhilin, journalist, født og oppvokst i Ukraina, appellere til hele det internasjonale journalistiske samfunnet, og hver ærlig journalist individuelt med en oppfordring til å organisere, i regi av internasjonale organisasjoner, journalister å komme til Sør-Øst-Ukraina til å se resultatet av handlingene til den nye Washington styrte ukrainske fascistiske regjering. Kommer du hit vil du forstå hvilket helvete mennesker her lever under! Du får se hvordan mennesker blir drept hver dag. Mennesker fra to måneder gamle til helt hjelpeløse gammel. Poroshenkos fascismeregime er verre enn Hitlers.
Hvorfor vil vi at du kommer hit min kjære utenlandske kollega?
-Om vi møtes her i Sør-øst Ukraina, minst 50, helst 100 eller flere i regi av våre internasjonale journalistiske organisasjoner og publiserer hva som VIRKELIG skjer vil dette kanskje skremme Poroshenko’s Ukrainske fascist regime og det kanskje kan stoppe utryddelsen av mennesker!
Kanskje vil det også skremme Eu’s lederne at folk får se hvem de virkelig støtter i Ukraina og få stoppet disse barbariske handlingene.
Situasjonen er slik at bare vi, journalister, med ærlig og objektiv informasjon kan stoppe denne massakren!
Αγαπητοί φίλοι, ζητώ μέγιστη αναμετάδωση!
Εγώ, ο Ζιήλην Αλέξανδρος, είμαι δημοσιογράφος, έχω γεννηθεί και μεγαλώσει στην Ουκρανία, απευθύνονται σε όλην την παγκόσμια κοινότητα των δημοσιογράφων και στον κάθε τίμιο δημοσιογράφο ξεχωριστά με το κάλεσμα για αυτοοργάνωση υπό την αιγίδα διεθνών δημοσιογραφικών οργανώσεων για να επισκευτούν τα Νότιο-Ανατολικά της Ουκρανίας, για να δουν με τα τα μάτια τους το αποτέλεσμα της δραστηριότητας της φασιστικής κυβέρνησης της Ουκρανίας η οποία υποκινήτε απο την Ουάσιγκτον.
Φτάνοντας εδώ, θα καταλάβετε τι είναι κόλαση! Θα δείτε πως καθημερινά σκοτώνονται άνθρωποι όλων των ηλικιών αρχίζοντας από μωρά δύο μήνων μέχρι και αβοήθητους ηλικιωμένους. Θα γίνει σαφές ότι ο φασισμός του Παροσένκο είναι πολύ χειρότερος και απο του Χίτλερ.
Γιατί χρειάζεται να είστε εδώ, αγαπητοί μου ξένοι συνάδελφοι;
Γιατί, αν μαζευτούμε εδώ, στα Νοτιο-Ανατολικά τουλάχιστον 50 ή και ακόμη καλύτερα 100 άτομα υπό την αιγίδα δημοσιογραφικών οργανώσεων, ο Παροσένκο και οι άλλοι αρχηγοί της φασιστικής Ουκρανίας θα φοβηθούν την ευρύ δημοσιότητα και θα σταματήσουν την εξόντωση των ανθρώπων!
Η κατάσταση έχει διαμορφωθεί έτσι, ώστε μόνο εμείς, οι δημοσιογράφοι με την ειλικρινή μας θέση μπορούμε να σταματήσουμε αυτό το μακελειό!


http://kolokoll.livejournal.com/173890.html


Рейтинг работы: 29
Количество отзывов: 7
Количество сообщений: 6
Количество просмотров: 4057
© 02.08.2014г. Петр Трапезников
Свидетельство о публикации: izba-2014-1101314

Метки: Журналисты, Помогите правдивой информацией. политика, война, гибнут дети,
Рубрика произведения: Разное -> Политика


ГЕОРГИЙ       01.04.2022   10:32:58

Z .
георгий       25.06.2019   11:22:09

ЧМО ПОД ПОГАНЯЛОМ - ЗЕЛЕНСКИЙ - ПРОДОЛЖАЕТ УНИЧТОЖАТЬ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАСА , А НЕ ПОРА ЛИ УНИЧТОЖИТЬ ЗЕНЮ- 95 С ЕГО ПАСКУДНЫМ ОКРУЖЕНИЕМ ВСЕХ ДО ОДНОГО . НИ КАКОГО ГАЗА И НИ КАКОЙ НЕФТИ А ПОЛНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ УКРАИНО-АМЕРИКАНСКОЙ МРАЗИ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО НАСТУПИТ МИР НА ДОНБАССЕ И В МИРЕ. НИ КАКИХ ПАСЕ , НИ КАКИХ ОБСЕ И НИ КАКИХ ООН - ОНИ ДЕГРАДИРОВАЛИ И СЕБЯ ИЗ ЖИЛИ - ЭТО ОНИ СТАЛИ ОРУДИЯМИ И ИНСТРУМЕНТАМИ ФАШИЗМА И РЕВАНШИЗМА УБЛЮДКОВ В РУКАХ АМЕРИКАНСКИХ УБЛЮДКОВ- ШИЗНУТЫХ ДЕБИЛОВ.
Юлианна       04.06.2015   01:33:24
Отзыв:   положительный
Очень страшно! Неужели в Украине не видят, что творят? Неужели у них глаза закрыты и сердце ненавистью налито!? Позор!
Петр Трапезников       04.06.2015   14:16:20

Юленька! Так таких правителей выбрали, что их обманывают и мозги им туманят.
Да и за 20 лет уже молодежь одурманена русофобством.
Новые тараканы у них в головах.
Но пожилые уже и справиться не могут с ними.

Спасибо тебе за понимание и поддержку!
ALEXANDER SIROTINSKII       04.08.2014   22:14:17
Отзыв:   положительный
Иду из Мариуполя. Что сказать? Нужно говорить или много, или ни чего, вот такая она страна- Украина!
Петр Трапезников       04.08.2014   22:24:36

Саша ! Напиши в личку. Мне важно знать ...
Аза Правдина       04.08.2014   01:12:10
Отзыв:   положительный
Это американский фашизм.
Петр Трапезников       04.08.2014   01:52:33

Это совместный Бандеро-Укровский и американский фашизм...
ОЛЯ       03.08.2014   00:57:39
Отзыв:   положительный
СТРАШНО СМОТРЕТЬ..Я СДЕЛАЮ ПЕРЕПОСТ И СЕБЕ НА ФБ ОТПРАВЛЮ.У НАС ТАМ ТОЖЕ СТРАСТИ ТАКИЕ ПИШУТ..
Петр Трапезников       04.08.2014   01:50:56

Спасибо, Оля, за поддержку!
ОЛЯ       04.08.2014   09:20:12

всегда готова!!!
Лев Куртен       02.08.2014   23:57:26
Отзыв:   положительный
Призыв важный. Но для Обамы и Порошенко это ничто. Они продолжат стремиться к своей цели:
вызвать Россию на войну. Если Порошенко это не удастся, Обама сам предаст его суду в Гааге.
И если эксперты не определят, кем был сбит боинг, то Обама представит суду материалы, что
боинг был сбит украинской армией по приказу Порошенко.
Так, по крайней мере, Обама пригрозил Порошенко.
Петр Трапезников       03.08.2014   00:23:21

Лева! Мне так думается, что в сентябре-октябре все закончится, а в ноябре-декабре Порошенко изгонит новый майдан. И Порошенко предадут суду в Гааге. Коломойского и прочих Яцеников, Кличко, Тягнибоков кончат еще раньше.

Добавить отзыв

0 / 500

Представьтесь: (*)  
Введите число: (*)  

1