Литературно-художественный портал
chitalnya
       
Забыли пароль?

Sənə qonşu olmuşam

[Гевхар Антига]   Версия для печати    
Sənə qonşu olmuşam

Sevgilim, gözün aydın, yaxınana gəlmişəm,
Mən özgə birisiylə sənə qonşu olmuşam.
Fələyin gərdişinə, talenin hökmünə bax.
Kim deyərdi qapımız üz-üzə açılacaq.
Kim deyərdi başıma qəm-kədər ələnəndə,
Qonşu eyvanda durub ah çəkəcəksən sən də,
Kim deyərdi eşqimiz böylə qurtaracaqdır,
Ayrılıq sevgimizin belini qıracaqdır.
Yarım, gözlərin aydın, gör nə günə qalmışam,
Mən özgə qapısında sənə qonşu olmuşam.
Bircə divar ayırır bizi bir-birimizdən,
Yuxuda da görürəm qayıdırıq dənizdən.
Qayalar cingildəyir o qoşa nəğməmizdən.
Dindirsən hönkürərəm, bulud kimi dolmuşam,
Vəfasız, gözün aydın, sənə qonşu olmuşam.
Gövhərin köksünü, bil, həsrətin yaracaqdır.
Eşqini ürəyində gora aparacaqdır.
Gözlərinin önündə saçım ağaracaqdır.
İstəməzdim biləsən saralmışam, solmuşam,
Sən mənə göz dağı, mən sənə qonşu olmuşam.
06.03.1988. müəllif Gövhər Əntiqə
Эта реклама видна только НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ пользователям. Зарегистрироваться!

Рейтинг работы: 0
Количество отзывов: 0
Количество просмотров: 53
© 16.10.2016 Гевхар Антига

Рубрика произведения: Поэзия -> Стихи на иностранных языках
Оценки: отлично 0, интересно 0, не заинтересовало 0
Сказали спасибо: 2 автора
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>
© 2007-2016 Chitalnya.ru / Читальня.ру / Толковый словарь / Энциклопедия литератора
«Изба-Читальня» - литературный портал для современных русскоязычных литераторов.
В "Избе-читальне" вы сможете найти или опубликовать стихи, прозу и другие литературные разные жанры (публицистика, литературная критика и др.)

Все авторские права на произведения принадлежат их авторам и охраняются действующим законодательством. Литпортал Читальня.ру предоставляет каждому автору бесплатный сервис по публикации произведений на основании пользовательского договора. Ответственность за содержание произведений закреплена за их авторами.


Сообщества